Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Το βιογραφικό σημείωμα


Α:Το βιογραφικό σημείωμα προσωπικοτήτων

Φύλλο εργασίας 1
1. Αναζητήστε την έννοια του βιογραφικού σημειώματος στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html

2. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.potheg.gr/Writers.aspx?lan=1

3. Αναζητήστε τα βιογραφικά σημειώματα δύο προσωπικοτήτων και εξετάστε:
α.  τη δομή και το περιεχόμενο των βιογραφικών
β. πιθανές διαφορές στα βιογραφικά 
γ. την ύπαρξη σχολίων από το συντάκτη των βιογραφικών σημειωμάτων  και τους τρόπους με τους οποίους αυτά εκφράζονται
Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή κειμένου για να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας.

Φύλλο εργασίας 2
1. Αναζητήστε την έννοια του βιογραφικού σημειώματος στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html

2. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  http://homepage.mac.com/anthonysigalas/greekcinema/h8opoioi/actorsab/actorsab.html

3. Αναζητήστε τα βιογραφικά σημειώματα δύο προσωπικοτήτων και εξετάστε:
α.  τη δομή και το περιεχόμενο των βιογραφικών
β. πιθανές διαφορές στα βιογραφικά 
γ. την ύπαρξη σχολίων από το συντάκτη των βιογραφικών σημειωμάτων  και τους τρόπους με τους οποίους αυτά εκφράζονται
Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή κειμένου για να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας.

Φύλλο εργασίας 3
1. Αναζητήστε την έννοια του βιογραφικού σημειώματος στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html

2. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  http://www.museumteriade.gr/collections-greek-artist.asp

3. Αναζητήστε τα βιογραφικά σημειώματα δύο προσωπικοτήτων και εξετάστε:
α.  τη δομή και το περιεχόμενο των βιογραφικών
β. πιθανές διαφορές στα βιογραφικά 
γ. την ύπαρξη σχολίων από το συντάκτη των βιογραφικών σημειωμάτων  και τους τρόπους με τους οποίους αυτά εκφράζονται
Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή κειμένου για να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας.

Φύλλο εργασίας 4
1. Αναζητήστε την έννοια του βιογραφικού σημειώματος στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html

2. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  http://www.sansimera.gr/biographies

3. Αναζητήστε τα βιογραφικά σημειώματα δύο προσωπικοτήτων και εξετάστε:
α.  τη δομή και το περιεχόμενο των βιογραφικών
β. πιθανές διαφορές στα βιογραφικά 
γ. την ύπαρξη σχολίων από το συντάκτη των βιογραφικών σημειωμάτων  και τους τρόπους με τους οποίους αυτά εκφράζονται
Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή κειμένου για να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας.

Φύλλο εργασίας 5
1. Αναζητήστε την έννοια του βιογραφικού σημειώματος στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html


3. Αναζητήστε τα βιογραφικά σημειώματα δύο προσωπικοτήτων και εξετάστε:
α.  τη δομή και το περιεχόμενο των βιογραφικών
β. πιθανές διαφορές στα βιογραφικά 
γ. την ύπαρξη σχολίων από το συντάκτη των βιογραφικών σημειωμάτων  και τους τρόπους με τους οποίους αυτά εκφράζονται
Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή κειμένου για να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας.

Φύλλο εργασίας 6
1. Αναζητήστε την έννοια του βιογραφικού σημειώματος στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html

2. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  http://biographies.nea-acropoli.gr/

3. Αναζητήστε τα βιογραφικά σημειώματα δύο προσωπικοτήτων και εξετάστε:
α.  τη δομή και το περιεχόμενο των βιογραφικών
β. πιθανές διαφορές στα βιογραφικά 
γ. την ύπαρξη σχολίων από το συντάκτη των βιογραφικών σημειωμάτων  και τους τρόπους με τους οποίους αυτά εκφράζονται
Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή κειμένου για να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας.

Β: Το (αυτο)βιογραφικό σημείωμα

Φύλλο εργασίας 1
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.xe.gr/jobs/evresi,diafores-eidikotites,11733.html

2. Υποθέστε ότι αναζητάτε εργασία και επιλέξτε μια μικρή αγγελία για να στείλετε βιογραφικό σημείωμα, ώστε να διεκδικήσετε τη θέση.

3. Συντάξτε το βιογραφικό σας, αντλώντας πληροφορίες από την ιστοσελίδα http://www.cso.auth.gr/Greek/CVitaeDeigma.gr.htm

4. Συμβουλευτείτε τα παρακάτω άρθρα για να αντλήσετε περαιτέρω στοιχεία ως προς τις γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν ένα βιογραφικό σημείωμα

Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή κειμένου για να καταγράψετε την αγγελία και  το βιογραφικό σας.


Φύλλο εργασίας 2
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.skywalker.gr/

2. Υποθέστε ότι αναζητάτε εργασία και επιλέξτε μια μικρή αγγελία για να στείλετε βιογραφικό σημείωμα, ώστε να διεκδικήσετε τη θέση.

3. Συντάξτε το βιογραφικό σας, αντλώντας πληροφορίες από την ιστοσελίδα http://career.duth.gr/cms/files/Career_CV_WebOptimized.pdf >βιογραφικό σημείωμα
Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή κειμένου για να καταγράψετε την αγγελία και  το βιογραφικό σας.

Φύλλο εργασίας 3
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.cosmosjobs.com/mikres-aggelies/index.html

2. Υποθέστε ότι αναζητάτε εργασία και επιλέξτε μια μικρή αγγελία για να στείλετε βιογραφικό σημείωμα, ώστε να διεκδικήσετε τη θέση.

3. Συντάξτε το βιογραφικό σας, αντλώντας πληροφορίες από την ιστοσελίδα http://career.aegean.gr/PERIODIKA%20SIMVOULEFTIKIS/01-B%C9%CF%C3%D1%C1%D6%C9%CA%CF.pdf
Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή κειμένου για να καταγράψετε την αγγελία και   το βιογραφικό σας.

Φύλλο εργασίας 4
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.euresi-ergasias.gr/

2. Υποθέστε ότι αναζητάτε εργασία και επιλέξτε μια μικρή αγγελία για να στείλετε βιογραφικό σημείωμα, ώστε να διεκδικήσετε τη θέση.

3. Συντάξτε το βιογραφικό σας, αντλώντας πληροφορίες από την ιστοσελίδα http://career.admin.uoc.gr/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=19
Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή κειμένου για να καταγράψετε την αγγελία και  το βιογραφικό σας.

Φύλλο εργασίας 5
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23321&subid=2&pubid=63593031

2. Υποθέστε ότι αναζητάτε εργασία και επιλέξτε μια μικρή αγγελία για να στείλετε βιογραφικό σημείωμα, ώστε να διεκδικήσετε τη θέση.

3. Συντάξτε το βιογραφικό σας, αντλώντας πληροφορίες από την ιστοσελίδα http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή κειμένου για να καταγράψετε την αγγελία και  το βιογραφικό σας.

Φύλλο εργασίας 6
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.careerjet.gr/

2. Υποθέστε ότι αναζητάτε εργασία και επιλέξτε μια μικρή αγγελία για να στείλετε βιογραφικό σημείωμα, ώστε να διεκδικήσετε τη θέση.

3. Συντάξτε το βιογραφικό σας, αντλώντας πληροφορίες από την ιστοσελίδα http://www.career.tuc.gr/02_03_02.html#a3
Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή κειμένου για να καταγράψετε την αγγελία και  το βιογραφικό σας.

Φύλλο αξιολόγησης (για όλες τις ομάδες)
Ανταλλάξτε ανά δύο ομάδες τα βιογραφικά που συντάξατε και αξιολογήστε τα με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
  1. Εμφάνιση βιογραφικού
  2. Σαφήνεια των πληροφοριών
  3. Υπάρχουν μεγαλόσχημες διατυπώσεις;
  4. Παρουσιάζονται σχετικά με τη θέση στοιχεία ή περιλαμβάνονται άσχετες πληροφορίες;
      5. Σχηματίζεται σαφής εικόνα του υποψηφίου;