Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου - Βιβλίο 2, παράγραφοι 5-23


1.                  Με βάση την ιστοσελίδες http://www.limenoscope.ntua.gr/show_port.cgi?lan=el&id=43


να καταδείξετε τη σημασία του λιμανιού του Πειραιά και των τειχών της Αθήνας καθώς και τους λόγους για τους οποίους οι Αθηναίοι ήθελαν να τα διατηρήσουν κατά τη συνθήκη ειρήνης με τους Σπαρτιάτες μετά την ήττα τους στους Αιγός ποταμούς.

2.      Να καταγράψετε τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα του Θηραμένη με βάση την ιστοσελίδα http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82

3.      Αντλώντας πληροφορίες από την ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=173  να παρουσιάσετε τις κατηγορίες των Κορινθίων κατά των Αθηναίων και να αιτιολογήσετε τη στάση τους απέναντί τους μετά την ήττα των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς και τις διαπραγματεύσεις για τους όρους της ειρήνης.

4.      Οι Λακεδαιμόνιοι, αναγνωρίζοντας την προσφορά  των Αθηναίων κατά τους Περσικούς πολέμους, δεν υιοθετούν την άποψη πολλών συμμάχων τους για αφανισμό της Αθήνας. Να καταγράψετε τα στοιχεία που οδήγησαν τους Σπαρτιάτες σε μια τέτοια απόφαση, αντλώντας υλικό από τις ιστοσελίδες http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=319  και  http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=320

5.   Να εντοπίσετε στο κείμενο του λεγόμενου «ρκου τν Πλαταιν» (που έκαναν   οι Έλληνες πριν από τη μάχη, 479 π.Χ.) τα σημεία, στα οποία πιθανώς στήριξαν οι Λακεδαιμόνιοι τις αποφάσεις τους για την τύχη των Αθηναίων.
ρκος ν μοσαν θηναίοι τε μελλον μάχεσθαι πρς τος βαρβάρους.
Μαχομαι ως ν ζ, κα ο περ πλέονος ποήσομαι τ ζν τ λεύθερος εναι, κα οκ πολείψω τν ταξίαρχον οδ τν νωμοτάρχην οτε ζντα οτε ποθανόντα, κα οκ πειμι ἐὰν μ ο γεμόνες φηγνται, κα ποιήσω τι ν ο στρατηγο παραγγείλωσιν, κα τος ποθανόντας τν συμμαχεσαμένων θάψω ν τ ατ κα θαπτον οδένα καταλείψω· κα νικήσας μαχόμενος τος βαρβάρους δεκατεύσω τν Θηβαίων πόλιν, κα οκ ναστήσω θήνας οδέ Σπάρτην οδέ Πλαταις οδέ τν λλων πόλεων τν συμμαχεσαμένων οδεμίαν, οδέ λιμ περιόψομαι ργομένους οδέ δάτων ναματιαίων ερξω οτε φίλους ντας οτε πολεμίους. Κα ε μν μπεδορκοίην τ έν τ ρκ γεγραμμένα, πόλις μή νοσος εη, ε δ μή, νοσοίη· κα πόλις μή πόρθητος εη, ε δ μή, πορθοτο· κα φέροι μή, ε δ μή, φορος εη· κα γυνακες τίκτοιεν οικότα γονεσιν, ε δ μή, τέρατα· κα βοσκήματα τίκτοι οικότα βοσκήμασι, ε δ μή, τέρατα. Τατα μόσαντες, κατακαλύψαντες τ σφάγια τας σπίσιν π σάλπιγγος ρν ποιήσαντο, ε τι τν μωμομένων παραβαίνοιεν κα μ μπεδορκο(ε)ν τ ν τ ρκ γεγραμμένα, ατος γος εναι τος μόσασιν.
[Ο όρκος βρέθηκε το 1925 σε στήλη των Αχαρνών, βλ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛ. ΕΘΝΟΥΣ τ. Β σσ 342-344]


Όρκος τον οποίο έδωσαν οι Αθηναίοι πριν από τη μάχη με τους βαρβάρους.
Θα μάχομαι όσο ζω, και δε θα προτιμήσω τη ζωή από την ελευθερία, και δε θα εγκαταλείψω τον ταξίαρχο ούτε τον ενωματάρχη ούτε ζωντανό ούτε νεκρό, και δε θα φύγω αν δε με οδηγούν οι ανώτεροι μου, και θα εκτελέσω ό,τι διατάξουν οι στρατηγοί, και τους πεθαμένους συμπολεμιστές μου θα τους θάψω στο πεδίο της μάχης και δε θα αφήσω κανέναν άταφο· και, αφού νικήσω πολεμώντας τους βαρβάρους, θα επιβάλω τον φόρο της δεκάτης στην πόλη των Θηβαίων και δε θα ξεσπιτώσω τους πολίτες της Αθήνας ούτε της Σπάρτης ούτε των Πλαταιών ούτε καμιάς από τις άλλες πόλεις, που αγωνιστήκαμε μαζί, ούτε θα τους αφήσω να βασανίζονται από πείνα, ούτε θα τους εμποδίσω από τρεχούμενα νερά ούτε αν είναι φίλοι ούτε εχθροί. Και αν τηρώ και εφαρμόζω όσα είναι γραμμένα στον όρκο, η πόλη μου ας έχει υγεία, αν όχι, αρρώστια1 και η πόλη μου ας είναι απόρθητη, αλλιώς, ας κυριευθεί· και ας είναι εύφορη, αλλιώς, άφορη· και οι γυναίκες ας γεννάνε παιδιά που να μοιάζουν στους γονείς τους, αλλιώς, τέρατα· και ας γεννούν και τα ζώα όμοια με ζώα, αλλιώς, τέρατα. Αφού ορκίστηκαν αυτά και σκέπασαν τα σφάγια με τις ασπίδες τους, έριξαν κατάρα ενώ ηχούσε η σάλπιγγα, αν παραβούν κάτι από όσα ορκίστηκαν και δεν τηρούν τα γραμμένα στον όρκο, το κρίμα να πέσει απάνω τους.
6. Νά επισημάνετε τις διαφορές ανάμεσα στο κείμενο του Ξενοφώντος για τους όρους τους ειρήνης και το κείμενο του Πλουτάρχου, που ακολουθεί:
Λακεδαιμονίων στν κοσαι λεγόντων, ς Λύσανδρος μν γραψε τος φόροις τάδε· «λώκαντι τα θναι», Λυσάνδρ δ' ντέγραψαν ο φοροι· «'ρκει τ γε αλώκειν», λλ' επρεπείας χάριν οτος λόγος πέπλασται, τ δ' ληθινόν δόγμα τν φόρων οτως εχε: «Τάδε τ τέλη τν Λακεδαιμονίων γνω· καββαλόντες [ες] τν Πειραι κα τ μακρ σκέλη, κα κβάντες κ πασν τν πολέων, τς ατν γν χοντες, τατά κα δρντες τν εράναν χοιτε, α χρήδοιτε, κα τς φυγάδας νέντες, περ τν ναν τ πλήθεος, κοόν τί κα τηνε δοκέοι, τατα ποιέετε».

Μπορεί να ακούσει κανείς να λένε οι Λακεδαιμόνιοι ότι ο Λύσανδρος έγραψε αυτά στους εφόρους «Κατελήφθησαν αι Αθήναι». Στον Λύσανδρο απάντησαν οι έφοροι «Αρκεί το ότι κατελήφθησαν». Η διήγηση αυτή έχει πλαστεί για να δείξει ανώτερη συμπεριφορά· η αληθινή απόφαση των εφόρων ήταν η εξής: «Αυτά αποφάσισαν οι υπεύθυνοι των Λακεδαιμονίων· αφού γκρεμίσετε τον Πειραιά και τα μακρά τείχη και αφού αποχωρήσετε από όλες τις πόλεις διατηρώντας μόνο τη δική σας, αν τα πράξετε αυτά, μπορείτε να έχετε ειρήνη, αν θέλετε, και αφού αφήσετε, να γυρίσουν οι εξόριστοι· για τον αριθμό των πλοίων, να κάνετε ό,τι αποφασιστεί επί τόπου.
[Πλουτ., Λύσανδρος, κεφ. 14].
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου