Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου - Διαθεματική προσέγγιση της ναυμαχίας των Αιγός Ποταμών με τη χρήση ΤΠΕ

Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο2, Κεφ.1, §16-32
Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς

Καλείστε να υιοθετήσετε σε ομάδες τους ακόλουθους ρόλους και να επεξεργαστείτε τις ιστοσελίδες που σας δίνονται.

Ομάδα 1:  Βιογράφοι

Να δημιουργήσετε τις βιογραφίες των προσώπων που συμμετείχαν στα γεγονότα των Αιγός Ποταμών, μελετώντας τα στοιχεία που παραδίδει ο Ξενοφώντας και αξιοποιώντας τους παρακάτω ιστότοπους:


Ομάδα 2:  Δημοσιογράφοι

Υποθέστε ότι είστε ανταποκριτές μιας εφημερίδας των Αθηνών και παρακολουθείτε από κοντά τα γεγονότα που διαδραματίζονται στους Αιγός Ποταμούς. Με βάση την ιστοριογραφία του Ξενοφώντα και με τη βοήθεια των παρακάτω ιστοσελίδων να ανασυνθέσετε τα γεγονότα, παρουσιάζοντας τις δικές σας κρίσεις, εκτιμήσεις και απόψεις γι’ αυτά.Ομάδα 3: Στρατιωτικοί

Ως αξιωματικοί του Γενικού Επιτελείου Στρατού αναζητείστε μέσα από την ιστορία του Ξενοφώντα και το υλικό των παρακάτω ιστοσελίδων τις στρατηγικές που αναπτύχθηκαν κατά τη ναυμαχία των Αιγός Ποταμών καθώς και τα στρατιωτικά μέσα που χρησιμοποιηθήκαν (όπλα και πλοία).


Ομάδα 4: Μελετητές

Αποτελείτε τους σύγχρονους μελετητές της ιστορίας και προσπαθείτε να καταγράψετε απόψεις και άλλων σύγχρονων του Ξενοφώντα ή μεταγενέστερων συγγραφέων σχετικά με τα γεγονότα στους Αιγός Ποταμούς. Καταγράφετε την ερμηνεία που δίνει ο Ξενοφώντας γι’ αυτά και συμβουλεύεστε τις παρακάτω ιστοσελίδες:


1 σχόλιο: