Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου - Βιβλίο 2, κεφάλαιο 3, παράγραφοι 50 - 56

1.      Ιστορικοί
Εξετάζοντας  ως ιστορικοί της σύγχρονης εποχής την περίπτωση της δίκης του Θηραμένη:
α) να εξηγήσετε γιατί η δίκη του χαρακτηρίζεται ως παρωδία
και
β) να χρησιμοποιήσετε  τη μηχανή αναζήτησης google για να εντοπίσετε και  άλλες περιπτώσεις παρωδίας δίκης στο ιστορικό γίγνεσθαι.

 1. Φιλόλογοι
Αντλώντας  πληροφορίες από τις παρακάτω ιστοσελίδες
      και
 http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php >Γενικό Λύκειο >    Γ΄ Λυκείου > Έκφραση-Έκθεση > Δίκαιος και Άδικος λόγος > σελ. 220-223
 α) να αποδελτιώσετε τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της γλώσσας της     εξουσίας, και να εξετάσετε τη χρήση της γλώσσας ως εξουσία

β) να εντοπίσετε αυτά τα στοιχεία στη γλώσσα του Κριτία και τον τρόπο που επιβάλλει τη θέλησή του, καταγράφοντας την επιχειρηματολογία του και αντιπαραβάλλοντάς τη με το λόγο του Θηραμένη και

γ) βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του Κριτία και του Θηραμένη μπροστά στους βουλευτές και υπερασπιστείτε τις θέσεις σας με πρόσθετη επιχειρηματολογία.

3. Θρησκειολόγοι
Μελετάτε συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων που συνδέονται με θρησκευτικά στοιχεία. Χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες:
και εξετάζετε τα ακόλουθα ζητήματα:
α) Η έννοια και το πρόσωπο του ικέτη
β) Η θέση του ικέτη στην αρχαία ελληνική κοινωνία
γ) Ο τόπος και ο τρόπος ικεσίας στην αρχαία ελλάδα
δ) Ο εξαγνισμός ως λόγος προσφυγής σε ικεσία
ε) Ο ρόλος του μαντείου των Δελφών στην ικεσία
στ) Ο θεσμός της ασυλίας στην αρχαιότητα, οι μορφές της και η έννοια της ιεροσυλίας
ζ) Με αφορμή την περίπτωση του Θηραμένη να καταγράψετε και άλλες περιπτώσεις παραβίασης του ασύλου στην αρχαιότητα.

4. Αθηναίοι πολίτες
α) Υποθέστε ότι είστε ένας αρχαίος Αθηναίος πολίτης και κινείστε δικαστικά εναντίον κάποιου συμπολίτη σας για κληρονομικές υποθέσεις. Με βάση την ιστοσελίδα http://www.ime.gr/projects/courts/index.php?main=yes&state=3&doc=020100
να παρουσιάσετε τις διαδικασίες και τα βήματα που θα λάβουν χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και την επιβολή της ποινής.

β) Να συγκεντρώσετε τους δικανικούς όρους των παραγράφων  και να καταγράψετε τη σημασία τους.

5. Νομικοί σύμβουλοι
Ως νομικοί σύμβουλοι του κυβερνήτη μιας νέας χώρας, καλείστε να διαμορφώσετε το σύστημα των νόμων που θα διέπει τη χώρα αυτή. Ανάμεσα στα άλλα, μελετάτε και τη νομοθεσία της αρχαίας Αθήνας..
α) Παρουσιάζετε στον κυβερνήτη τους παράγοντες  που συντελούσαν στη διαμόρφωση των νόμων στην Αρχαία Αθήνα 
και
β) Εκθέτοντας του τη φιλοσοφία της λειτουργίας των νόμων στην Αθήνα, προσπαθείτε να τον πείσετε για την εφαρμογή της στους νόμους της νέας χώρας.
Μπορείτε να στηριχθείτε στους ακόλουθους διαδικτυακούς τόπους:
Λάβετε επίσης υπόψη σας την παρακάτω άποψη:

Η J. de Romilly γράφει για τη σχέση των αρχαίων Ελλήνων με τον νόμο: «Οι Έλληνες, εραστές πάντοτε της ανεξαρτησίας, διακήρυσσαν συνεχώς με υπερηφάνεια την υπακοή τους στους νόμους. Είναι γεγονός ότι δεν αναζητούσαν με κανένα τρόπο να καθορίσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σε σχέση με την πόλη στην οποία ανήκαν και με την οποία είχαν ταυτισθεί. Το μόνο που ζητούσαν ήταν να διοικείται η πόλη αυτή από έναν δικό της κανόνα και όχι έναν άνθρωπο. Έτσι ο νόμος υπήρξε το στήριγμα και η εγγύηση όλης της πολιτικής τους ζωής. Και τον χρησιμοποιούσαν ως μέσον για να αντιτάσσονται τόσο στην αναρχία της πρωτόγονης ζωής όσο και στην υποταγή των λαών που, σαν τους Πέρσες, υπόκεινταν στην αυθαιρεσία ενός ηγεμόνα». (Ο Νόμος στην ελληνική σκέψη, σελ. 15).
6. Βουλευτές
Ως μέλος της σύγχρονης Βουλής των Ελλήνων και μετά από ποικίλες βολές για τη λειτουργία της δημοκρατίας στις μέρες μας , διαπιστώνετε στις αγορεύσεις κάποιων συναδέλφων σας ότι εκθειάζονται οι δημοκρατικές αρχές και το πολιτικό σύστημα της αρχαίας Αθήνας. Λαμβάνετε το λόγο και ασκείτε κριτική στο πολιτικό σύστημα της αρχαίας Αθήνας
α) επισημαίνοντας τα θετικά και αρνητικά του στοιχεία
και
β) συσχετίζοντάς το με τα σύγχρονα δεδομένα
Μελετήστε από την ιστοσελίδα http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/politics/index_300.html
τις ενότητες δημοκρατικές αρχές, εκκλησία του δήμου, συνεδρίες της εκκλησίας του δήμου, Βουλή των 500, Άρχοντες, εκλογή, δοκιμασία, λογοδοσία και μισθοφορά των αρχόντων, στρατηγοί.

7. Ξεναγοί
Μια ομάδα τουριστών από τη Σικελία επισκέπτεται την πόλη σας, την αρχαία Αθήνα. Αναλαμβάνετε, ως ξεναγός της αρχαιότητας, να τους κάνετε μια περιήγηση στην Αρχαία Αγορά. Τους μοιράζετε έναν χάρτη της περιοχής με τα βασικά σημεία http://project.athens-agora.gr/maps/index.html > κλασική περίοδος και συγκεντρώνετε στοιχεία για τα κτήρια της αρχαίας Αγοράς των Αθηνών
http://3d.athens-agora.gr/ > κλασική περίοδος > κλικ στα μνημεία > πληροφορίες και http://www.eie.gr/archaeologia/gr/02_DELTIA/Bouleuterion.aspx

Κατόπιν α) ακολουθήστε την εικονική περιήγηση της ιστοσελίδας http://project.athens-agora.gr/videos/AncientAgora-Athena.html και ξεναγήστε τους επισκέπτες σας

β) αναλύστε με βάση τη δομή της αρχαίας αγοράς τις σχέσεις της θρησκευτικής και της πολιτικής ζωής (δείτε τις ιστοσελίδες http://project.athens-agora.gr/index.php?view=page&sid=12&lang_id=gr
και

γ) Ελάτε στη σύγχρονη εποχή και αναζητήστε αν υπάρχει αυτή η σχέση και στις μέρες μας.

8. Γιατροί
Είστε γιατρός της αρχαιότητας και επισκέπτεσθε τον Θηραμένη, ο οποίος είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που καταδικάζεται σε θάνατο με κώνειο.

α) Του εξηγείτε με κατανοητό τρόπο τι είναι το κώνειο, τα συστατικά του και τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί (συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα

 β) Τον καθησυχάζετε σχετικά με την οδύνη που προκαλεί, αναφέροντάς του άλλες μορφές θανατικής ποινής της εποχής σας (αναζητήστε στοιχεία στο google).

9. Λαογράφοι
Ως λαογράφος, συμμετέχετε σε ένα συνέδριο λαογραφικών σπουδών στη Θράκη. Σ’ ένα διάλειμμα του συνεδρίου και για να διασκεδάσετε τους Έλληνες και ξένους συναδέλφους σας αποφασίζετε να παίξετε μαζί τους παιχνίδια που προέρχονται από την αρχαιότητα..

α) Αποφασίζετε να ξεκινήσετε με τον κότταβο. Τους εξηγείτε με σαφήνεια τον τρόπο παιξίματός του, αντλώντας στοιχεία  από τις ιστοσελίδες   http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%84%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%82

και τους δείχνετε αναπαραστάσεις του παιχνιδιού από αγγεία (αναζητήστε υλικό από το google > εικόνες)

β) Την επόμενη μέρα ένας Βρετανός συνάδελφός σας κάνει μια παρουσίαση για διάφορα παιχνίδια της αρχαιότητας

ετοιμάζοντας υλικό για το επόμενο συνέδριο.

5 σχόλια:

 1. ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ,
  ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΚΚΩΝΗ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ. ΔΗΛΟΝΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΧΩΡΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΙΠΑ. ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΥΝΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΟ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΣΥΜΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ
  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΝΤΡΟΣ ΠΟΥ ΑΔΥΜΟΝΟΥΝ ΝΑ ΑΡΙΣΤΕΥΣΟΥΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητοί μελλοντικοί επιστήμονες...
   αν μελετήσετε καλύτερα την εργασία που σας έχει ανατεθεί θα διαπιστώσετε ότι εσεις παίζετε τον ρόλο νομικών συμβούλων ενός σύγχρονου υποτιθέμενου κράτους και καλείστε να μελετήσετε το νομικό σύστημα της Αρχαίας Αθήνας ώστε να δώσετε τις καλύτερες δυνατές συμβουλές στον ηγέτη σας. Γι' αυτό καλό θα ήταν να παραμένετε συγκεντρωμένοι στο ζητούμενο της εργασίας σας και να μην προβαίνετε σε αυθαίρετες ερμηνείες. Ανυπομονώ να σας δω να αριστεύετε στα μαθήμαά μου...
   Με εκτίμηση
   ο καθηγητής σας

   Διαγραφή
 2. Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΥΠΟ <>. ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΗΡΥΝΑ. ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΤΟ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ,ΕΥΧΗ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΙΚΟ ΡΗΤΟ <> ΘΑ ΚΛΕΙΣΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΜΟΥ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΛΟΛΟΓΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΗΜΩΝ (ΕΙΝΑΙ ΕΚΔΗΛΟ ΠΟΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ).
  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ,
  ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΣΙΟΥΛΑ ΤΟΥ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΚ ΤΩΝ <> ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΩ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ <> ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΡΗΤΟ ΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΡΟΓΩΝΩΝ ΤΟ ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ ΕΣΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΕΙΠΕ Ο ΧΙΛΩΝ Ο ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή