Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Τα λαογραφικά στοιχεία στο "Αμάρτημα της μητρός μου"


v Σελ.126 "
φ'του... κατ μρος": Στοιχεα για τη θση της γυνακας.
v Σελ.127-8 " Π
σα νσος... μεταμορφωμνος" : Λαϊκς αντιλψεις για το "εξωτικν". v Σελ.129 "Πτε πγαινε ... το νστημα" : Αντιλψεις για την αντιμετπιση και τη θεραπεα ασθενειν.
v Σελ.129 "
πρεπε λοιπν ... κατησχυμνον" : Αντιλψεις περ δαιμονων, σατανικο πθους, μαγικού αριθμού 40 κλπ.
v Σελ.132 " Κατ
τν λειτουργαν ... το χθρο κ.τ.λ" : Θρησκευτικ δρμενα κατ την παραμον ασθενος στην εκκλησα.
v Σελ.134 "
το τ ... ατοσχεδως" : Στοιχεα σχετικ με τα μοιρολγια.
v Σελ.135 Στοιχε
α για τρπο νδυσης (καλπτρα, σαλβρι), λαϊκ αρχιτεκτονικ (αυλπορτα, ανγι), σκεη (γανωμνα χλκινα σκεη), φιλοξενα.
v Σελ.136-7 " Μετ
τινας στιγμς ... ν πω" : Αντιλψεις για τη ζω, το θνατο, την ψυχ.
v Σελ.139 "
δη ατ ... παρ' μν" : Θρησκευτικ και λαϊκ δρμενα περ υιοθεσας
v Σελ. 141 "
γώ μέν πλανώμην ..ν τ ξέν.": Μετανάστευση ( +σελ. 144..)
v Σελ. 141, 142, 144, αναφορά στην προίκα.
v Σελ.145 " ..θα
μην πρόθυμος.. ες τούς γάμους της.": Λαϊκές γιορτές, προίκα, γάμος, θέση γυναίκας.
v Σελ. 147 "
ς τώρα…καί πνευματικός μου." Εξομολόγηση στον πνευματικό
v Σελ.147 "
μακαρτης ... μαζ" : Ο αριθμς σαρντα...
v Σελ.148 " Τ
πρωϊ ... πολτερα" : Λαϊκ δρμενα του γμου, θέση γυναίκας.
v Σελ.150 "
ταν πγεν ... σχωροχρτι" : Αντιλψεις για τη συγχρεση. Συμβολικοί αριθμοί 3, 12.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου