Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ασκήσεις ανάπτυξης παραγράφων Β' Λυκείου

Άσκηση 1
Να συνθέσετε μια παράγραφο (100 λέξεων) με τη θεματική πρόταση που σας δίνεται.

α. Οι αυξημένες υποχρεώσεις και δραστηριότητες του ανθρώπου σήμερα περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο του.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β. Η εξειδίκευση δημιουργεί στο άτομο καλύτερη γνώση του εργασιακού αντικειμένου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Άσκηση 2
Να συνθέσετε μια παράγραφο (100 λέξεων) με τη θεματική πρόταση που σας δίνεται και χρησιμοποιώντας τις λέξεις και τα λεκτικά σύνολα που ακολουθούν:

α. Η σύγχρονη γυναίκα παρουσιάζει όλο και πιο έντονα μια αντιφατική εικόνα.

[Λέξεις – λεκτικά σύνολα: οικογενειακές υποχρεώσεις, αλληλοσυγκρουόμενοι ρόλοι, απαιτήσεις, σύγχρονα πρότυπα, απελευθερωμένη συμπεριφορά, γυναικεία χειραφέτηση]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β. Η οικογένεια σήμερα αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα.

[Λέξεις – λεκτικά σύνολα: ακρίβεια, καταναλωτικό πνεύμα, ανεργία, οικογενειακό εισόδημα, έλλειψη επικοινωνίας, συναισθηματική απομόνωση, ελεύθερος χρόνος]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Άσκηση 3
Να σχολιάσετε σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων το νόημα  των παρακάτω απόψεων:

α. «Αν η πολιτεία ήθελε να δώσει μια γνήσια παιδεία στους αυριανούς πολίτες της, θα τοποθετούσε την επαφή με τις τέχνες σε υψηλό επίπεδο και θα φρόντιζε η επαφή με την τέχνη να γίνει ανάγκη και βίωμα των παιδιών. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β. «Η χρήση φορητών συσκευών τηλεφώνου συμβάλλει σε μια αυξανόμενη αίσθηση ανεξαρτησίας από την οικογένεια, συλλογικότητας μεταξύ των νέων και επιτρέπει στους εφήβους να δημιουργήσουν άμεσες σχέσεις και να παραμείνουν ενήμεροι για την κοινωνική ζωή. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Άσκηση 4
Να αναπτύξετε τις παρακάτω θεματικές περιόδους σε μια παράγραφο με τον τρόπο που σας υποδεικνύεται:

α. Η τηλεόραση περιορίζοντας  τον ελεύθερο χρόνο του ανθρώπου  οδηγεί σε παραγκωνισμό  του βιβλίου  (αιτιολόγηση)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

β. Η καταστροφή του περιβάλλοντος προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις  (αίτιο-αποτέλεσμα)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

γ. Όπως είναι η μνήμη για έναν άνθρωπο, είναι η παράδοση για ένα λαό  (αναλογία)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου