Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

«Θέματα ηθογραφίας στη γενιά του 1880: η θέση της γυναίκας στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα»Φύλλο εργασίας 1 (κοινό για όλες τις ομάδες)
ακολουθήστε την  χρονογραμμή  και εστιάστε στο σημείο «Η ελληνική κοινωνία στα τέλη του 19ου αιώνα».
Από την υποενότητα «Φωτογραφία» > Ιστορία> Οπτικό υλικό , ανοίξτε και παρατηρήστε α)  την φωτογραφία νεόνυμφου ζευγαριού στη Σαμαρίνα το 1906
                     και β) τη φωτογραφία με την παραδοσιακή μέθοδο συγκομιδής σιτηρών         στην πεδιάδα του Άργους το 1901.
Επίσης από την υποενότητα «Κοινωνικές τάξεις» >Ιστορία > Οπτικό υλικό, ανοίξτε και παρατηρήστε την φωτογραφία των εργατριών σε βιοτεχνία επεξεργασίας  σύκων.

Στηριζόμενοι στο φωτογραφικό υλικό να καταγράψετε τις εκτιμήσεις σας για τη ζωή και τα ήθη των ανθρώπων με έμφαση στη θέση της γυναίκας στον οικογενειακό και εργασιακό βίο.

Φύλλο εργασίας 2 (κοινό για όλες τις ομάδες)
Χρησιμοποιήστε την ίδια ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html
ακολουθήστε πάλι την χρονογραμμή και εστιάστε  στο σημείο «Η ελληνική κοινωνία στα τέλη του 19ου αιώνα».
Από την υποενότητα «Θέση γυναίκας > ιστορία > πηγές > φύλο γυναικών – εργαζόμενες γυναίκες» ερευνήστε τις ιστορικές πηγές και εμπλουτίστε – συμπληρώστε τις εκτιμήσεις από το φωτογραφικό υλικό, καταγράφοντας μια διεξοδικότερη εικόνα για τη θέση της γυναίκας την εποχή εκείνη.


Φύλλο εργασίας Α΄ Ομάδας
και ακολουθείστε τη διαδρομή  Πεζογραφία > Κατάλογοι > Πεζά κείμενα.
Μελετήστε τα ακόλουθα αποσπάσματα:
α) Γ.Δροσίνης: «Το βοτάνι της αγάπης» και
β) Χ. Χρηστοβασίλης: «Ο ξενιτεμένος»

Αφού διαβάσετε τα παραπάνω αποσπάσματα από τα δύο λογοτεχνικά κείμενα:
α) να καταγράψετε τα στοιχεία που  αποκαλύπτουν τις αντιλήψεις και τις συνήθειες του τρόπου ζωής των ανθρώπων και

β) να συγκεντρώσετε σε έναν κατάλογο  τα στοιχεία εκείνα που σχετίζονται με τη θέση της γυναίκας και τις απόψεις γι’ αυτήν την εποχή εκείνη.

και εξηγήστε γιατί τα στοιχεία που καταγράψατε παραπάνω ανήκουν στην ηθογραφία.


Φύλλο εργασίας Β΄ Ομάδας
και ακολουθείστε τη διαδρομή  Πεζογραφία > Κατάλογοι > Πεζά κείμενα.
Μελετήστε τα ακόλουθα αποσπάσματα:
α) Α. Καρκαβίτσας: «Η Λυγερή» και
β) Α. Εφταλιώτης: «Η Αγγέλικα»
Αφού διαβάσετε τα παραπάνω αποσπάσματα από τα δύο λογοτεχνικά κείμενα:
α) να καταγράψετε τα στοιχεία που  αποκαλύπτουν τις αντιλήψεις και τις συνήθειες του τρόπου ζωής των ανθρώπων και

β) να συγκεντρώσετε σε έναν κατάλογο  τα στοιχεία εκείνα που σχετίζονται με τη θέση της γυναίκας και τις απόψεις γι’ αυτήν την εποχή εκείνη.

και εξηγήστε γιατί τα στοιχεία που καταγράψατε παραπάνω ανήκουν στην ηθογραφία.


Φύλλο εργασίας Γ΄ Ομάδας
και ακολουθείστε τη διαδρομή  Πεζογραφία > Κατάλογοι > Πεζά κείμενα.
Μελετήστε τα ακόλουθα αποσπάσματα:
α) Κ. Παρρέν: «Η χειραφετημένη» και
β) Ευ. Ζωγράφου: «Με χίμαιρας»


Αφού διαβάσετε τα παραπάνω αποσπάσματα από τα δύο λογοτεχνικά κείμενα:
α) να καταγράψετε τα στοιχεία που  αποκαλύπτουν τις αντιλήψεις και τις συνήθειες του τρόπου ζωής των ανθρώπων και

β) να συγκεντρώσετε σε έναν κατάλογο  τα στοιχεία εκείνα που σχετίζονται με τη θέση της γυναίκας και τις απόψεις γι’ αυτήν την εποχή εκείνη.

και εξηγήστε γιατί τα στοιχεία που καταγράψατε παραπάνω ανήκουν στην ηθογραφία.


Φύλλο εργασίας Δ΄ Ομάδας
και ακολουθείστε τη διαδρομή  Πεζογραφία > Κατάλογοι > Πεζά κείμενα.
Μελετήστε τα ακόλουθα αποσπάσματα:
α) Α. Παπαδιαμάντης: «Η φόνισσα» και
β) Γ. Ξενόπουλος: «Σαν όνειρο»

Αφού διαβάσετε τα παραπάνω αποσπάσματα από τα δύο λογοτεχνικά κείμενα:
  α) να καταγράψετε τα στοιχεία που  αποκαλύπτουν τις αντιλήψεις και τις συνήθειες του τρόπου ζωής των ανθρώπων και

β) να συγκεντρώσετε σε έναν κατάλογο  τα στοιχεία εκείνα που σχετίζονται με τη θέση της γυναίκας και τις απόψεις γι’ αυτήν την εποχή εκείνη.

και εξηγήστε γιατί τα στοιχεία που καταγράψατε παραπάνω ανήκουν στην ηθογραφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου