Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Τα βήματα για τη δημιουργία της περίληψης


Τα βήματα για τη δημιουργία της περίληψης

1.     Στην αρχή της περίληψης επισημαίνουμε το θεματικό κέντρο του κειμένου.
2.     Εντοπίζουμε τη θεματική περίοδο κάθε παραγράφου και τις σημαντικές λεπτομέρειες της βγάζοντας πλαγιότιτλους. Χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία όταν πρόκειται να γράψουμε εκτενή περίληψη. Όταν όμως πρόκειται η περίληψη να είναι συνοπτική τότε βασιζόμαστε μόνο στους πλαγιότιτλους των παραγράφων ή των ευρύτερων νοηματικών ενοτήτων.
3.     Προσέχουμε τη σύνδεση των στοιχείων της περίληψης χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις (αρχικά, κατόπιν, επίσης, επιπρόσθετα, παράλληλα, συμπερασματικά κ.τ.λ.) και ρήματα με τα οποία αποδίδουμε τη σκέψη του συγγραφέα (ο συγγραφέας αναφέρει, διατυπώνει την άποψη, επισημαίνει, υποστηρίζει, τονίζει, υπογραμμίζει, προσθέτει, αναλύει, συμπεραίνει κ.τ.λ.).
4.     Χρησιμοποιούμε ενεργητική σύνταξη όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο πρόσωπο ή πράγμα που δρα (π.χ. ο συγγραφέας αναφέρει ότι...) ή παθητική σύνταξη όταν θέλουμε να εξάρουμε το αποτέλεσμα της ενέργειας του υποκειμένου (π.χ. στο κείμενο αναφέρεται ότι...). Μπορούμε επίσης σε μια περίληψη να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο είδη σύνταξης.
5.     Στην περίληψη δεν κάνουμε ποτέ αρίθμηση (1,2,3, ή πρώτο, δεύτερο, τρίτο) ακόμα κι αν το κείμενο ακολουθεί τέτοια δομή.
6.     Δεν προσπαθούμε να μιμηθούμε το ύφος του συγγραφέα και αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε αυτούσιες φράσεις του κειμένου.
7.     Είναι δόκιμο σε μια περίληψη να μην ακολουθείται παραγραφοποίηση.
8.     Στην περίληψη πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, αποφεύγοντας σχόλια, επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία του αρχικού κειμένου.
9.     Η περίληψη δεν πρέπει να προδίδει το πνεύμα του συγγραφέα αλλά να κάνει κατανοητό και γνωστό αυτό που γράφει ο συγγραφέας σε ένα τρίτο πρόσωπο που δε γνωρίζει το αρχικό κείμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου