Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΠαγκοσμιοποίησηΟ όρος: πρόκειται για την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των χωρών όλου του κόσμου και την υποχώρηση των οικονομικών και εθνικών συνόρων. Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της εξέλιξης είναι η οικουμενικότητα, καθώς όλες οι χώρες του πλανήτη συνδέονται με ένα πλέγμα οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό, ώστε για πρώτη φορά να γίνεται λόγος για ενοποίηση του κόσμου και “παγκόσμιο χωριό”.

Τα θετικά στοιχεία της παγκοσμιοποίησης

Οικονομική ανάπτυξη
1.      Η κατάργηση των οικονομικών συνόρων επιτρέπει τη μεγιστοποίηση των οικονομικών αγορών, την απελευθέρωση των συναλλαγών και την αύξηση της παραγωγικότητας.
2.      Η οικονομική συνεργασία των χωρών και η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων επιταχύνει την οικονομική πρόοδο.
    
Καθολικοποίηση των αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
           Η διάδοση των ιδεών με τα σύγχρονα μέσα πληροφόρησης οδηγεί στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής κοινής γνώμης που διεκδικεί τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους κατοίκους του πλανητικού χωριού.  Έτσι, απομονώνονται τα αυταρχικά καθεστώτα και στιγματίζονται οι αντιδημοκρατικές συμπεριφορές.

Προστασία της ειρήνης και διεύρυνση του οικουμενικού πνεύματος
1.      Η διακρατική συνεργασία προωθεί την παγίωση της ειρήνης στον κόσμο και την αντιμετώπιση των οικουμενικών προβλημάτων (βία, καταστροφή περιβάλλοντος, υποσιτισμός)
2.      Το οικουμενικό πνεύμα που διαμορφώνεται, υποβοηθά τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των κρατών και τον περιορισμό των ανταγωνισμών.
      
Διαμόρφωση οικουμενικού πολιτισμού
1.      Ο διάλογος μεταξύ των κοινωνιών με διαφορετικό πολιτισμό και τρόπο ζωής ενθαρρύνει την ανοχή και τον ειλικρινή σεβασμό για τον “άλλο”.
2.      Η επικοινωνία των λαών συντείνει στη διαμόρφωση μιας πολύχρωμης πολιτισμικής έκφρασης, ενός οικουμενικού πολιτισμού, στον οποίο τα διάφορα έθνη συμβάλλουν με το δικό τους χρώμα.

Εξέλιξη του εθνικού πολιτισμού και της παράδοσης
Η επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς επιτρέπει την αξιοποίηση των επιτευγμάτων των άλλων λαών, συντελώντας στον εμπλουτισμό και την εξέλιξη των επιμέρους εθνικών παραδόσεων.

Δυνατότητες μόρφωσης και σταδιοδρομίας των νέων
Η παγκόσμια κοινωνία των ανοικτών συνόρων προσφέρει στους ανθρώπους, και ιδιαίτερα στους νέους, την ευκαιρία να συμμετέχουν στην παγκόσμια πολιτιστική εξέλιξη και να απολαμβάνουν τα αγαθά της: πρόσβαση στη διεθνή παιδεία, γνωριμία με την παγκόσμια κουλτούρα, επαγγελματική σταδιοδρομία σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, ελεύθερη οικονομική δραστηριότητα και μετακίνηση σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

Οι κίνδυνοι από τον οικουμενικό πολιτισμό

1. Οικονομική ηγεμονία των ισχυρών και διόγκωση των ανισοτήτων
 • Ο αυξανόμενος πλούτος δεν κατανέμεται προς όφελος όλων των κοινωνιών, αλλά αντίθετα εντείνονται ραγδαία οι ανισότητες ανάμεσα στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες κοινωνίες.
 • Η οικονομία πολλών χωρών υποβαθμίζεται μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας κοινότητας, εξαιτίας της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διεθνούς οικονομικού ανταγωνισμού.

       2.   Πολιτική κυριαρχία και συγκεντρωτισμός της εξουσίας
 • Η πολιτική ενοποίηση παίρνει το χαρακτήρα πολιτικής ηγεμονίας των ισχυρών οι οποίοι επιβάλλουν το δίκαιο της πυγμής με αλαζονικό τρόπο.
 • Η ανάδειξη υπερεθνικών κέντρων διακυβέρνησης και η συγκέντρωση των εξουσιών σε αυτά περιορίζει τη δυνατότητα άσκησης εθνικής πολιτικής και αδρανοποιεί τον απλό πολίτη, ο οποίος αισθάνεται ότι δεν μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις και ότι όλα αποφασίζονται ερήμην του.

       3.  Οικολογικό αδιέξοδο και πολιτιστική αλλοτρίωση
 • Η εξάπλωση του καταναλωτικού προτύπου ζωής σε όλο τον πλανήτη οδηγεί σε περιβαλλοντική υποβάθμιση και οξύνει το οικολογικό πρόβλημα, εξαιτίας της αλόγιστης εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου.
 • Η πολιτιστική φυσιογνωμία των λαών απειλείται από την άκριτη υιοθέτηση αξιών και συμπεριφορών, ξένων προς το χαρακτήρα, την ιστορία και τις παραδόσεις τους.


Προϋποθέσεις ενός ανθρωποκεντρικού παγκόσμιου πολιτισμού.
Προκειμένου να επιτευχθεί μια παγκόσμια κοινωνία που θα διαπνέεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και του ανθρωπισμού είναι απαραίτητες οι εξής προϋποθέσεις:
 1. Η προστασία της παγκόσμιας ειρήνης και η ανάπτυξη της συνεργασίας των κρατών με βάση τις αρχές της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού.
 2. Η ενίσχυση του κύρους και του ρόλου των διεθνών οργανισμών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον πλανήτη.
 3. Ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της ανάπτυξης· οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό στα όρια που θέτει το φυσικό περιβάλλον προς όφελος όλων των λαών.
 4. Η δικαιότερη κατανομή του πλούτου με την υποβοήθηση των αδύναμων οικονομιών και τη συνετή αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
 5. Η εδραίωση της δημοκρατίας με την ενδυνάμωση των θεσμών συμμετοχής του πολίτη.
 6. Η διαμόρφωση ενός κράτους πρόνοιας με ευαισθησία στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ενός κράτους δικαίου με ισότητα, αξιοκρατία και κατοχύρωση στην πράξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 7. Η ανάπτυξη της ανεκτικότητας και του σεβασμού στο διαφορετικό, ως προϋπόθεση για τη διαφύλαξη του πολιτιστικού πλούτου της ανθρωπότητας και τη συνύπαρξη των λαών και η υπεράσπιση της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας (γλώσσα, θρησκεία, τέχνες...)κάθε λαού και κοινωνικής ομάδας.
 8. Η παιδεία με έμφαση στην προβολή των κοινών στοιχείων που ενώνουν τους λαούς και επιτρέπουν την ανάπτυξη της οικουμενικής συνείδησης πέρα από στερεότυπα, προκαταλήψεις και εθνικιστικές ακρότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου